Architektura

Bank Handlowy - Warszawa o/ Wrocław
(praca zespołowa)
nagroda I stopnia - Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa