Architektura

PKO BP - Wrocław
(praca zespołowa)
nagroda III stopnia - Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
PKO BP - Wrocław
praca zespołowa

PKO BP - Wrocław
praca zespołowa