Architektura

Wielkopolski Bank Kredytowy
(praca zespołowa)
nagroda III stopnia - Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Wielkopolski Bank Kredytowy
praca zespołowa

Wielkopolski Bank Kredytowy
praca zespołowa