Archicom wraz z Fundacją chashama z Nowego Jorku oraz Fundacja Cztery Strony Kultury zapraszają na wystawę Profesora Jarodzkiego, która odbędzie się we wrześniu na Manhattanie, New York City. Wystawa potrwa od 19 września do 3 pażdziernika. Więcej szczegółów na stronie wystawy tu.


 

WORLD TRADE CENTER
Wielkie wydarzenie i wielka tragedia. Usłyszałem o tym ataku W szczególnych okolicznościach, podczas beztroskiej wycieczki po Hiszpanii, tysiące kilometrów od domu.
Atak na precyzyjnie wybrane obiekty W USA, centrum światowego handlu, miejsce dyspozycji militarnej, ośrodek władzy państwowej, świadczy o świadomym działaniu potężnej organizacji. Czyżby nowa wojna? Wojna bez udziału państw, bez wypowiedzenia, bez przekraczania granic. Nowa epoka światowych konfliktów - terroryzm.
Groza wizualnego ogromu tego kataklizmu - co później przekazały światowe media - pogłębiły wstrząs i współczucie. Dla mnie stało się inspiracją do twórczej wypowiedzi w moim malarstwie. Fobos i Dejmos dla naszej planety.
Obrazy moje nie stanowią ilustracji i fotograficznej wierności tego wydarzenia. Są rodzajem metafory i symbolu. Wyrażają starcie harmonii istniejącej rzeczywistości z destrukcją spowodowaną fanatyzmem i nienawiścią. Malarstwo jest milczeniem, ale może być też krzykiem. Szekspirowska "reszta jest milczeniem" stanowi przestrogę przed bezczynnością i brakiem zrozumienia i porozumienia. World Trade Center jest Guernicą naszych czasów.
Konrad Jarodzki

WORLD TRADE CENTER
A great moment and a great tragedy. I heard about the attack in unique circumstances. Travelling serenely around Spain, thousands of kilometers from home.
The attack on the carefully chosen targets in the USA, the center of world trade, the seat of military instruction and state authorities, shows clearly the conscious act of a powerful organisation. A new war? A war without participation of states, a war not declared, a war without crossing the borders. A new era of world conflicts - terrorism.
The horror of visual scale of the disaster - later shown by world mass media - deepened shock and compassion. For me it became an inspiration for creative expression in painting. Phobos and Deimos for our planet.
My paintings do not illustrate this event with photographic accuracy. They are in a way metaphors and symbol. They express the clash of the harmony of existing reality with the destruction triggered by fanaticism and hatred. Painting is silent but it can also be a scream. The Shakespearean "the rest is silence" is a warning against idleness and the lack of understanding and communication. The World Trade Center is the Guernica of our times.
Konrad Jarodzki
Galeria WTC